Terroir Lednicko-valtického areálu

Vinařská obec Lednice: 85 ha vinic

7 tratí: Končiny, Terasy, U Červené studánky, Hlohovsko, Ve starých, Na Valtické, Farské.

Terroir vinařské obce Lednice má svou specifiku nejen v tom, že se nachází v prostředí ojedinělého upraveného krajinného celku nazývaného Lednicko – valtický areál. Vinice leží prakticky uprostřed jedné velké zahrady, právem nazývané Zahrada Evropy. Nejstarší lednická trať Ve Starých se navíc rozkládá nad jedním z lednických rybníků a zrcadlový efekt jižního sluníčka, spolu s podzimními mlhami, startuje na hroznech pozdních odrůd téměř každý rok ušlechtilou plíseň Botrytis cinerea.

Protože se většina katastru obce nachází spíše v prostředí lužních lesů s dominantní řekou Dyjí, založili předkové lednickou viniční trať až na svazích jižní hranice katastru obce jakoby z dosahu nivních sedimentů. Zde, na jižních svazích v údolí mezi katastry obcí Lednice, Hlohovec a Valtice kde tekl od věků potok Včelínek, byly za tisíce let naváté písčito-hlinité vrstvy, vhodné jako podloží révy vinné. V 16. stol.  zbudovali Liechtensteinové v údolíčku Včelínku soustavu rybníků od jejichž hladiny se sluníčko začalo odrážet na historické vinice. Od těch doby došlo ke zkvalitnění úrody hroznů a i když výměra vinic v Lednici nikdy nedosáhla výměr velkých vinařských obcí, získávalo si víno z Lednice respekt hlavně svým ovocným projevem a výrazným buketem. Jako by i okolní ovocné sady předávaly révě vinné něco co jiná vína v takové míře nemají.

Lednické terroir je specifické i již více než stoletou činností ovocnicko-vinařských a zahradnických škol. Po celou dobu zde probíhalo šlechtění révy a vyšla odtud nejedna nová odrůda. Osobnosti jako Prof. Kraus a další vtiskovali celým generacím českého a moravského vinohradnictví  a vinařství odbornou tvář a jejich rukopis je za tuto dobu znát i na vinicích Lednice.

Tak jako okolní vinařské obce regionu, má i Lednice, v nejjižnějším cípu ČR příznívé podmínky pro pěstování, roční teploty přes 9°C, srážky přes 550 mm a více jak 2 tis hod. plného slunečního svitu.

Vinařská obec Valtice: 587 ha vinic

23 tratí: v Úvalech - Kamenné hory, Hůrka, Pod Sluneční horou, Sonnenberg, Nad mlýnem, Panský kopec, Za humny, Staré hory, U cihelny, Jižní svahy, ve Valticích - Nad Peklem, Terasy u Křížového sklepa, Pod Reistnou, Knížecí vyhlídka, Hintertály, Jižní svahy, Terasy u hranic, Sacny, Kačisdorfské pole, Horní čtvrtě, Culisty - Dlúhé, Hájky, U sv. Anny

Terroir Valticka je v porovnání s ostatními vinohradnickými polohami Moravy naprosto specifickým a charakterem produkovaného vína nenapodobitelným. V čem je „valtické terroir“ tak specifické? Odpověď je nutno hledat hlavně v dávné geologické minulosti, kdy se formovalo podloží dnešních valtických vinic.

Katastr obce Úvaly a Valtic leží geologicky na severozápadním okraji mladotřetihorní vídeňské pánve. Vídeňská pánev vznikla v důsledku rozsáhlých horotvorných pohybů Alp a Karpat před cca 15 – 16 miliony let kdy došlo k poklesu území na sever a východ od Alp. Bezprostředně po poklesu vídeňské pánve proniklo do vzniklé prohlubeniny mělké subtropické moře středního miocénu. K nejstarším sedimentům tohoto teplého moře patří převážně vápnité písky, vápnité jílovce a bělavé řasové vápence někdy s polohami písků a štěrků. Ke konci středního miocénu došlo k přerušení spojení s jižními (dnešním Středozemním mořem) a východními moři a na území vídeňské pánve vzniklo Sarmatské moře, které v průběhu věků ztrácelo svou slanost. Před cca 11,5 mil roků byly vody v této oblasti sladké. Na dně jezera se usazovaly převážně jíly, v mělčích polohách písky. To dokládají mnohé strže v horní části zámeckého parku a hloubené vinné sklepy ve východní části města (zejména v ulicích Josefské a Polní). Přibližně před 7 – 9 mil. roky došlo k poklesu hladiny vnitrozemského moře vlivem zanášení dna sedimenty, kdy se oblast přeměnila na soustavu říčních koryt a jezer, které v průběhu věků zanikly. Ve čtvrtohorách, to je přibližně v průběhu posledních 2 mil. let, se střídaly teplé meziledové a ledové období, které byly příčinou intenzivní erozivní činnosti. Vlivem západních a severozápadních větrů došlo k zavátí převážně východně a jihovýchodně orientovaných svahů v okolí Valtic, hlavně dominantního vinařského kopce Rajstny a přilehlých pohraničních hřebenů.
V této době a za těchto podmínek se vytvářelo podloží známých vinařských valtických tratí. Převážná část vinic je položená v prostoru jižně od města na pohraničním hřbetu táhnoucímu se od obce Sedlec až k rakouské obci Katzelsdorf. Charakteristikou těchto poloh jsou velmi hluboké spraše, které jsou výhodou v prvních letech života vinice a ve spodních vrstvách uložené vápencové usazeniny, které réva tolik miluje v dospělosti. Proto valtická vína, pocházející hlavně ze starších vinic, mají nenapodobitelný minerální podtext umocněný robustním tělem založeném na sprašovém základě žírné jižní Moravy.

Důležitou součástí vinařského terroir je umění lidí a tradice výroby vína. Víno provází člověka od nepaměti a lidé se k němu chovali vždy s úctou a pokorou. V oblasti střední Evropy pěstovali révu vinnou již naši keltští předci a Keltové jakoby vdechli valtické kotlince genius loci spojený s vinařstvím na věky věků. Kdo je jen trochu vnímavý k přírodním silám a energiím cítí v místním víně starobylost a aristokracii vinic spojenou s uměním valtických sklepmistrů předávaným z generace na generaci.

Největší vinařské autority tvrdí, že špičková vína by měla zrát pod římským obloukem, tedy v klasickém vinném podzemním klenutém sklepě. Věhlas valtických sklepů přesahuje již dávno hranice Moravy a České republiky. Málo milovníků vína ale ví, že víno ve Valticích se vyrábí, školí a skladuje ve více než pěti stech padesáti sklepích.

Sluneční svit, celková roční teplota a dešťové srážky jsou jednou z podmínek fyziologického uzrávání hroznů. Valtice ležící v nejjižnějším cípu České republiky jsou jednou z mála obcí dosahující průměrných hodnot - roční teploty přes 9°C, srážky přes 550 mm a více jak 2 tis hod. plného slunečního svitu.

Navštivte s společně s Českou televizí pořad Národní klenoty:  Lednicko-valtický areál -  zářící drahokam

zpět

home napište nám

Registrovat
Zapomenuté heslo
Napište nám
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO, Nejdecká 714, 691 44 Lednice – www.vinarstvilednice.cz, provozovatel Valtického Podzemí
Valtické Podzemí, Vinařská č.ev.47, 691 42 Valtice, www.valtickepodzemi.cz